alt=

Montáže nábytku

Nábytek bytový nebo kancelářský je vždy nutné pečlivě zkontrolovat a připravit k montáži dle dohody se zákazníkem. Dodržováním vnitřních firemních standardů ručíme za to, že nábytek bude sestaven odborně, kvalitně dle návodu od výrobce, pečlivě zkontrolován a po konzultaci se zákazníkem umístěn na určené místo. Atypické úpravy je vždy možné dojednat předem i v průběhu montáže nábytku přímo na místě u zákazníka

Součástí dodávky je vždy :

  • přeprava, doprava a vykládka zboží u zákazníka bez ohledu na umístění bytové nebo nebytové jednotky
  • zajištěni obytných prostor proti zašpinění či poškození v důsledku manipulace se zbožím, následně rozbalení nábytku a pečlivé odklizení a třídění obalového odpadu
  • odborná montáž nábytku profesionláním nářadím
  • ošetření nábytku dle dohody se zákazníkem
  • pořízení fotodokumerntace pro následnou kontrolu

Fotogalerie